Fiol av Holskogen (N)

Born September 18 2012 in Kristiansand, Norway.

EMS: SIB a 23
Not carrier of cs gene,

HCM negative January 2014. February 2017


Offsprings

av Holskogen (N) I-litter


Links

Pedigree
Pictures


CONTACT